Činnost sboru v roce 2021

Shrnutí a poděkování starosty sboru za činnost a úspěchy v uplynulém roce 2021. ✉️

Vážení členové sboru,

jako starosta sboru vám všem děkuji za činnost, kterou jste pro sbor v roce 2021 udělali. Naše činnost byla značně omezena epidemickou situací v České republice. Začátkem roku jsme byli nuceni zrušit několik každoročních akcí, jakými jsou plesy a závody. Celý rok se nesl v duchu rušení nebo nepořádání závodů. Přesto i za této pro všechny nepříznivé situace se nám podařilo několik dobrých věcí.

Uspořádali jsme sběr kovového šrotu a pomohli uklidit naše město a okolní vesnice. Naši sportovci se zúčastnili několika zajímavých sportovních klání. Všechny nás moc potěšila účast našich žen v krajském kole Poháru starostky. Dále pak účast našich žáků a dorostenců v regionálních a celorepublikových soutěžích v bězích na 60 a 100 metrů s překážkami. Na těchto závodech zanechali svými výsledky nezapomenutelnou stopu.

Náš sbor však jen nesportoval a nestaral se pouze o místní situaci. Naši členové celkem 38 krát darovali krev. Zúčastnili jsme se také sbírky, a hlavně osobní pomoci na tornádem postižené Moravě.

Dovolte mi tedy, abych vám všem za činnost ve sboru a pro sbor ještě jednou poděkoval. Všem přeji pevné zdraví v následujícím roce a již nyní se těším na nové akce, které připravujeme a na kterých pracujeme. Jako například dnešní novoroční procházku zakončenou opékáním buřtů.