Sběr kovového odpadu

Pořádáme sběry kovového odpadu a starých elektrospotřebičů ve městě. Všechny sběry vyhlašujeme s předstihem zde na webu a na našich sociálních sítích.

Listopad 2023

Sběr kovového odpadu a starých elektrospotřebičů v Kostelci proběhne v listopadu, konkrétně v pátek 3. listopadu od 14:00 a v sobotu 4. listopadu 2023.

Průběh sběru

Materiál k odvezení připravte v čase a ve dnech sběru před své nemovitosti, kde budou následně během těchto dnů naloženy a odvezeny.

⚠️ Nejedná se o svoz nebezpečného odpadu (barvy, laky, oleje apod.).