O sboru

Jsme Sbor dobrovolných hasičů z Kostelce nad Černými lesy v okrese Praha-východ ve Středočeském kraji. Náš sbor je dobrovolnickým spolkem, který spojuje lidi se společným zájmem o hasičskou činnost.

Sbor dobrovolných hasičů v Kostelci nad Černými lesy má dlouhou historii. Byl založen v již roce 1874 a podobně jako v jiných obcích se stal nedílnou součástí života našeho města. V současnosti pokračujeme v tom, co naši předkové začali.

Soptík s naším praporem v pozadí ve zbrojnici

Naše činnost

Naše činnosti jsou velmi rozmanité. Pracujeme s dětmi a mládeží, zabýváme se protipožární a zdravotní osvětou pro širokou veřejnost, zabezpečujeme požární dozory na veřejných akcích. Sami pořádáme různé kulturní a společenské akce v našem městě. Celoroční činností našich dospělých členů je darování krve.

Pořádáme sběry železa a vysloužilých elektrospotřebičů. Připojujeme se také k různým iniciativám z enviromentální oblasti, například Ukliďme Česko.

V rámci našeho kolektivu mladých hasičů připravujeme a vychováváme naše malé členy nejen v těchto oblastech.

Mikulášská akce pro děti
Závody v požárním útoku

Požární sport

Mezi hlavní činnosti sboru patří také sportovní aktivity. Naši členové se věnují různým disciplínám požárního sportu jednotlivců i družstev a reprezentují náš sbor i na velkých republikových soutěžích.

Sami jsme také pravidelnými pořadateli několika hasičských soutěží – Kostelecké útoky, Černokostelecký železňák nebo kola Podlipanské ligy. V posledních letech se snažíme organizovat soutěže v běhu na 60 a 100 metrů s překážkami. Aktivně se také podílíme na okresních závodech hry Plamen, soutěží dorostu a závodů požárnické všestrannosti.

Členská základna

Náš sbor je součástí Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS) jako jeho základní organizační jednotka – pobočný spolek.

V současné době máme ve sboru 102 členů, z toho 38 z kategorie mladých hasičů do 18 let. Máme mezi svými členy i hasiče seniory, zasloužilým hasičem našeho sboru byl pan Jaroslav Pačes. Sportovně aktivních je 10 členů dospělých a 33 z kategorie mladých hasičů. Dále máme 7 vedoucích mládeže a 5 rozhodčích.

Někteří dospělí členové našeho sboru jsou také členy jednotek SDH několika obcí, které jsou zařazeny ve výjezdu a vyjíždějí k zásahům/událostem spolu s profesionálními hasiči. 🚒

Napsali o nás

O našem sboru si můžete přečíst také v médiích. Napsali o nás v tomto starším článku Kolínského deníku. Informace o našich akcích a činnostech také pravidelně vychází ve vydáních Černokosteleckého zpravodaje.

Střípky z naší činnosti