O sboru

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů v Kostelci nad Černými lesy
Komenského 1161
281 63 Kostelec nad Černými lesy

IČO: 66492351

Bankovní účet: 193518200/0300 (účet není určen pro platbu členských příspěvků)

Mapy.cz, Google Mapy, Apple Mapy


Z historie

Dne 23. listopadu 1873 ve schůzi občanstva zdejšího města promluveno bylo o potřebě a výhodách spolku dobrovolných hasičů a doporučeno zřízení tohoto spolku. Stanovy došly pod úředním schválením dne 21. prosince 1873 s číslem jednacím 66321, a tím spolek přišel 1. lednem 1874 v činnost. Za činné členy spolku přihlásilo se 50 občanů a 26 občanů za členy přispívající.
V ustavující valné hromadě dne 18. ledna 1874 byl zvolen prvním velitelem spolku Bedřich Kaše a do výboru: Josef Dyškant, Jan Hanousek, Václav Klíma, Martin Makovička a Dr. František Vicena. Za I. sbor Josef Chmelík, za II. sbor Jan Řeřábek, za III. sbor Josef Golombiovský, za IV. sbor Antonín Štětina, za V. sbor Karel Žádný, za VI. sbor Josef Kvapil.
Spolek těšil se zvláštní přízni a uznání tehdejšího občanstva, neboť ukazoval činností svou, že dbá o výcvik členstva. Při požárech vyznamenával se obratností a neohrožeností. Obyvatelstvu našeho města prokázal mnohé platné služby. Také při pořádání zábav (plesů) ukazovalo zdejší občanstvo zvláštní sympatie tomuto spolku. Bývaly to zábavy velmi zdařilé a hojně navštěvované. S poděkováním můžeme kvitovati až po dnešní dobu, že přízeň velké většiny občanstva jest i v dnešní době našemu sboru zachována, takže v každém svém podniku jest náš sbor občanstvem náležitě podpořen, za což vedoucí funkcionáři vyslovují svůj dík. 
(Úryvek z pamětního listu vydaného na oslavu 60 letého trvání sboru dobrovolných hasičů)