Pálení biologického odpadu

Podnikající fyzické a právnické osoby musí podle zákona každé pálení předem oznámit. Tato povinnost se nevztahuje na fyzické osoby, které tuto činnost provádějí na svém pozemku. Jelikož je kouř vidět zdaleka, je ale doporučeno všem osobámaby pálení předem oznamovaly, a tím předešly zbytečnému výjezdu hasičů k domnělému požáru, který může nahlásit například soused.

Pálení biologického odpadu (např. větví, listí, shrabané suché trávy či jiného rostlinného materiálu, nikoli však pneumatik, nebezpečných látek atd.) je možné provádět pouze na bezpečném místě. To stejné platí pro pořádání oslav s pálením hranice (např. pálení čarodějnic apod.).

Ohlášení slouží jen pro možnost ověření místa pálení s možným oznámením požáru. Operační a informační středisko v případě oznámení požáru v čase a v blízkosti místa, kde bylo nahlášeno pálení, ověří s kontaktní osobou uvedenou v oznámení, zda došlo opravdu k požáru či probíhá pouze nahlášené pálení. Tím dochází k omezení počtu planých výjezdů hasičů. Při samotném pálení si však každý musí počínat tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru.

zdroj: HZS ČR

Opustit ohniště lze až po jeho úplném vyhasnutí, důkladném zalití vodou nebo zasypání zeminou. Hasiči každý rok dohašují mnoho ohnišť, která byla po skončení akce ponechána bez dozoru. Doba, po kterou je potřeba dohlížet na ohniště, není nikde stanovena, nicméně ze zkušeností HZS ČR vyplývá, že by to mělo být minimálně 12 hodin od ukončení pálení a zalití nebo zasypání ohniště.

V případě, že se oheň vymkne naší kontrole, ihned bez zaváhání volejme hasiče prostřednictvím tísňových linek 150 nebo 112.