Historie sboru

Historie našeho sboru dobrovolných hasičů v Kostelci nad Černými lesy je poměrně rozmanitá a začala se psát před více než 148 lety.

Dne 23. listopadu 1873 bylo ve schůzi občanstva města Kostelce nad Černými lesy promluveno o potřebě a výhodách spolku dobrovolných hasičů a bylo doporučeno zřízení tohoto spolku.

Proto byl zvolen prozatímní výbor, do kterého byli jmenováni: Bedřich Kaše, Josef Kvapil, Karel Žádný, Martin Makovička a Ferdinand Macháček. Předsedou tohoto výboru byl zvolen Bedřich Kaše a zpravodajem Václav Klíma, který vypracoval pro spolek stanovy. Ty byly přijaty a bylo uloženo prozatímnímu výboru, aby se postaral o jejich schválení.

Stanovy došly úředně schváleny dne 21. prosince 1873 pod číslem jednacím 66321. Spolek zahájil svou činnost 1. ledna 1874. Účelem spolku bylo, aby při požárech v městě Kostelci a v blízkých obcích a osadách, totiž v Krupé, Svrabově (dnešní Svatbín), v Olešce, Prusicích, Konojedech, Bohumily, Jevanech, Vyžlovce, Kozojedech a Hošti oheň uhasil, pak život a majetek hájil a členové jeho vzájemně se vzdělávali. Za činné členy spolku se přihlásilo 50 občanů a 26 občanů za členy přispívající. (Nové poznatky ohledně roku založení sboru)

Prapor SDH Kostelec nad Černými lesy

Na ustavující valné hromadě, konané dne 18. ledna 1874, byl zvolen prvním velitelem spolku Bedřich Kaše – měšťan a hostinský (starostou města byl v letech 1884-1917). Do výboru byli zvoleni: Josef Dyškant, Jan Hanousek, Václav Klíma, Martin Makovička a dr. František Vicena. Za I. sbor Josef Chmelík, za II. sbor Jan Řeřábek, za III. sbor Josef Golombiovský, za IV. sbor Antonín Štětina, za V. sbor Karel Žádný, za VI. sbor Josef Kvapil.

Na pořízení potřebného hasičského nářadí byla podniknuta sbírka ve městě, na které se vybralo 315 zlatých a 75 krejcarů. Kníže Liechtenstein daroval 150 zl., pojišťovna v Plaňanech 80 zl. a Záložna z.s. s r.obm. v Kostelci n. Č. lesy 150 zl. Z této sbírky koupil spolek první stříkačku za 600 zl., vystavěl kolnu za 299 zl. a opatřil si další potřebné nářadí a přístroje. Roku 1885 byla městem zakoupena velká vozní stříkačka za 1100 zl.

Členstvo sboru v roce 1934

Spolek tím získal na přitažlivosti. V roce 1878 měl již 83 členy činné a 27 přispívajících; roku 1883 činných 77, přispívajících 43, čestný 1; roku 1888 činných 92, přispívajících 62, čestné 2; roku 1893 činných 90, přispívajících 42, čestné 2; roku 1898 činných 91, přispívajících 32 a tak to šlo postupně s vývojem členské základny až do doby poválečné, ve které změnou poměrů ubylo činných členů. Přibylo však členů přispívajících, takže v roce 1934, tj. 60 let po založení sboru dobrovolných hasičů, měl sbor 35 členů činných, 115 členů přispívajících a 9 členů čestných.

Spolek se vždy těšil zvláštní přízni a uznání tehdejšího občanstva, neboť svou činností ukazoval, že dbá o výcvik svého členstva. Při požárech, o které v minulosti nebyla nouze, se vyznamenával obratností a neohrožeností. Obyvatelstvu našeho města prokázal mnohé slavné služby. Také při pořádání zábav (plesů) projevovalo tomuto spolku zdejší občanstvo zvláštní sympatie. Bývaly to zábavy velmi zdařilé a hojně navštěvované.