Platby členských příspěvků

Pro letošní rok 2023 byla schválena výše členského příspěvku 400 Kč na jednoho člena sboru.

Platba příspěvků probíhá pouze na bankovní účet sboru vedeného u Fio banky. Příspěvky musí být zaplaceny do konce února, tedy do 28.02.2023. Do poznámky k platbě je nutné uvést jméno člena případně skupiny členů za něž je příspěvek hrazen.

K platbě lze využít připravený kód pro QR platbu, kde stačí doplnit jméno (v případě platby za skupinu je nutné také upravit částku).

 

Číslo účtu 2601571748/2010