Platby členských příspěvků

Pro letošní rok 2022 byla schválena výše členského příspěvku 200 Kč na jednoho člena sboru do věku 65 let. Členové nad 65 let včetně mají členský příspěvek ve výši 100 Kč.

Platba příspěvků probíhá pouze na bankovní účet sboru vedeného u Fio banky. Příspěvky musí být zaplaceny do konce února, tedy do 28.2.2022. Do poznámky k platbě je nutné uvést jméno člena případně skupiny členů za něž je příspěvek hrazen.

K platbě lze využít připravený kód pro QR platbu, kde stačí doplnit jméno (v případě platby za skupinu je nutné také upravit částku).

 

Číslo účtu 2601571748/2010